integration Råd och Stöd

Vi tror att integration kräver att individen och aktörerna samarbetar tillsammans. Aktörarna kan inte skapa bättre integration utan individens vilja att integrera sig i samhället. Vi hanterar indiviens hinder för integration och erbjuder råd och stöd med vägledning för att förstå svenskt samhälle, lära om svensk kultur, öka effektiviteten hos nykomlingar och skapa mer meningsfulla sätt att arbeta och sysselsätta I Sverige. Individen kan inte itegrera sig i samhället utan de aktörerna stödjer honom på effektiv sätt. Vi erbjuder rådgivning för aktörer som direkt eller indirekt handlar med invandare (Migrationsverket, Kommuner, arbetsförmedlingen, Skolar, det civila samhället och det lokala näringslivet).

Studie- och yrkesvägledning

Vi tror att det största arbetslöshetsproblemet för nykomlingar är att inte sätta studie mål för nykomlingen. Det kräver bra kunskap om nykomlingen och sin yrkeshistoria och nykomlingens färdigheter samt arbetsmarknadens behov. Vi förstår hur nykomlingar kompetens utvecklas och anpasas med arbetsmarknaden behoven.

Barn och Ungdomar

Vi anser barn och ungdomar är Sveriges framtid. vi vill hålla värderingarna av frihet, jämlikhet och acceptans av andra mellan barn och ungdomar. Vi Stödja barn och ungdom aktiviteter, kulturarbeten och användbara sociala evenemang för att utveckla det sociala livet samt blockera vägen framför sociala problem, särskilt bland barn och ungdomar .

kvinnor

Vi tror på jämställdhet mellan män och kvinnor. vi jobbar förbättra kvinnors roll i samhället och motivera dem att studera, arbeta och even bli företagare och arbetsgivare.

NFI

I Sverige komer många från olika landar och vill bli företagare och det finns olika hindrer från ide till företagare. Men i andre hand det finns stor mölighet att få hjälp "NFI" är starta eget kurs för nyanlända för kunna komma in på arbetsmarknaden. vi hälper och lär dig om: -Affärs ide.
-Hitta affärslokaler och särskild utrustning.
-Affärsplan.
-Företagregistering.
-Financering.
-Marknadsföring.
-Avtal och Inköpsteknink.
-Skatt, moms och Arbetsgivarupgifter.
-Fakturering.
-Företagsadminstration.
-Företagsförsäkrings.
-Socialförsäkrings.
Tveka inte med att kontakta oss och få grattis kurs och hjälp från ide till företagare.

Företagare

Många startade eget utan stor erfarenhet att driva och utveckla företaget vi hjälper och lär dig om: -Driva företaget.
-Financering.
-Marknadsföring.
-Avtal och Inköpsteknink.
-Skatt, moms och Arbetsgivarupgifter.
-Fakturering.
-Företagsutveckling.
-Företagsadminstration.
-Företagsförsäkrings.
-Socialförsäkrings.
Tveka inte med att kontakta oss och få grattis kurs och hjälp från ide till företagare.

integration i kultur

Vi tror att kulturen är en väg till integration. Kulturen är mötsplats mellan svenskor och invandare, människor med olika bakgrund, unga och äldre. Vi jobbar att stöda kultur rörelsen i samhället. Vi trör att mäniskor med kulturel bakgrund kan integreras lättare och bättre i samhellet.

Integration i Föreningar

Föreningslivet har stor kraft i samhället där människor kan mötas kring gemensamma intressen, prata svenska, skapa kämplig nätvärk, och ledar till en bättre relation mellan invandare och svenskarna samt minskar rasismen i samhället. Vi jobbar att kopla invandare och svenskar kring gemensamma intressen i samhället. Vi trör att mäniskor med gemensamma intressen kan integreras lättare och bättre i samhellet

Digital integration

vi bor i digital samhälle, vi använder digitala tjänster daglig i olika sätt. Vi jobbar för att alla invandare kan använda dator för studera och arbeta samt utveckla förmågan att kommunicera elektroniskt med myndigheter, banker….

Arbetsförfarande i myndigheter

Sverige är ett utvecklat land och har många lagar i olika politik nivå. Dessa lagar reflekteras i olika roteiner och processer i myndigheter. Vi jobbar att förklara lagar och arbetsförfarande i myndigheter och utveckla förmågan att kommunicera med myndigheter i lättare och bättre sätt.

Miljö och hälsa

Sverige är ett utvecklat land inom miljöområdet. Många Studier visar hur miljö påverkar hälsan. Vi jobbar för att alla invandare värna miljön och hälsa både idag och för kommande generationer i vatten, livsmedel och övergripande miljöfrågor. Syftet är förebygga mark, vatten och luft förorenas samt att minimera hälsoriskerna för människor.

Mot rasism och intolerans

Rasism är största sociala problemen i samhället. En av de största nuvarande rasistiska vågorna är mot invandrare. Intolerans fenomenen har börjat mellan de olika etniska eller religiösa invandrargrupperna. Vi jobbar att förklara kulturen, vanorna, värderingarna, samt främja en kultur av respekt av frihet och acceptans av den andra. Vi utvecklar invandrare förmågan för att kommunicera positivt med det svenska samhället som en grund för att bekämpa extremism och avstå från alla former av intolerans inom det svenska samhället.